معرفی سرویس کاهش پینگ

Everything About Ping Lower Servicesتا چند سال قبل چیزی به نام سرویس کاهش پینگ نداشتیم، این سرویس نوپا چیزیست که طی چند سال اخیر در…